Zpět na program

Slovenská filharmonie, David Porcelijn, Ivan Ženatý

Program

  • Igor Stravinskij: Variace "In memoriam Aldouse Huxleyho"
  • Igor Stravinskij: Koncert pro housle a orchestr D dur
  • Igor Stravinskij: Svěcení jara. Obrazy z pohanské Rusi

Interpreti

  • Ivan Ženatý
  • Slovenská filharmonie
  • David Porcelijn

Datum konání

02 / 08 / 2021
Pondělí 04.30

Igor Stravinskij: Variace na paměť Aldouse Huxleyho (česká premiéra)
Koncert pro housle a orchestr in D
Svěcení jara
Ivan Ženatý – housle
Slovenská filharmonie
David Porcelijn – dirigent