Zpět na program

Šostakovičovo kvarteto

Program

  • Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 4 D dur op. 83
  • Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 13 b moll op.138
  • Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 12 Des dur op. 133

Interpreti

  • Šostakovičovo kvarteto

Datum konání

28 / 11 / 2020
Sobota 02.15

Dmitrij Šostakovič:
Smyčcový kvartet č. 4 D dur, op. 83
Smyčcový kvartet č. 13, b moll, op.138 (jednovětý)
Smyčcový kvartet č. 12 Des dur, op. 133

Šostakovičovo kvarteto /SSSR/
/Andrej Šišlov – 1. housle, Sergej Pisčugin – 2. housle, Alexandr Galkovskij – viola, Alexandr Korčagin – violoncello/