Soubor Technik Brati...
10/05/21 21:18
Zpět na program

Soubor Technik Bratislava

Program

 • Francis Poulenc: Koncert pro varhany, smyčce a tympány g moll FP 93
 • Josef Páleníček: Poéma o člověku. Lidová kantáta pro sóla, smíšený, dětský a lidový sbor a orchestr

Interpreti

 • Jan Maria Dobrodinský
 • Symfonický orchestr Českého rozhlasu
 • Pěvecký sbor Československého rozhlasu
 • Dětský pěvecký sbor Českého pěveckého sboru
 • Čestmír Stašek
 • Milan Šlechta
 • Věra Soukupová
 • Karel Berman
 • Serge Baudo
 • Pavel Procházka
 • Soubor Technik Bratislava

Datum konání

10 / 05 / 2021
Pondělí 21.18

Francis Poulenc: Koncert pro varhany, smyčce a tympány

Josef Páleníček: Poéma o člověku. Lidová kantáta pro sóla, smíšený, dětský a lidový sbor a orchestr

Symfonický orchestr Československého rozhlasu
Pěvecký sbor Československého rozhlasu
sbormistr: Jan Maria Dobrodinský

Dětský pěvecký sbor Čs. rozhlasu
sbormistr: Čestmír Stašek

Soubor Technik Bratislava
sbormistr: Pavel Procházka
varhany: Milan Šlechta
zpěv: Věra Soukupová, Karel Berman
dir. Serge Baudo /Francie/