Zpět na program

Sukovy Křečovice a pietní akt na památku Josefa Suka

Program

 • Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur op. 11
 • Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur
 • Antonín Dvořák: Cigánské melodie op. 55
 • Jan Křtitel Vaňhal: Fuga C dur
 • Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
 • Johann Sebastian Bach: Fuga sopra il Magnificat BWV 733
 • Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
 • Antonín Dvořák: Preludia a fugy B302
 • Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
 • Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur op. 11

Interpreti

 • Aleš Bárta - varhany
 • Eva Garajová
 • M. Nostitz Quartet
25 5 2014
Neděle 10.30

Místo konání

kostel sv. Lukáše

Aleš Bárta – varhany
Eva Garajová – mezzosoprán
M. Nostitz Quartet
Petr Bernášek – první housle
Václav Vacek – druhé housle
Pavel Hořejší – viola
Martin Havelík – violoncello
Josef Suk: Smyčcový kvartet B dur, op. 11 (Allegro moderato)
Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur
Antonín Dvořák: Cigánské melodie, op. 55 (Když mne stará matka)
Jan Křtitel Vaňhal: Fuga C dur
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (Oblak a mrákota, Hospodin jest můj pastýř)
Johann Sebastian Bach: Fuga sopra il Magnificat, BWV 733
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (Slyš, ó Bože; Popatřiž na mne)
Antonín Dvořák: Preludium G dur (Fuga g moll)
Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (Zpívejte Hospodinu píseň novou)
Josef Suk: Smyčcový kvartet B dur, op. 11 (Allegro giocoso)