Zpět na program

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu

Program

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 25 g moll KV 183
  • Udo Zimmermann: Gib Licht meinem Amen, pro soprán, tenor a orchestr na text Wolfganga Willascheka

Interpreti

  • Symfonický orchestr Českého rozhlasu
  • Udo Zimmermann

Datum konání

28 / 07 / 2021
Středa 10.00

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 25 g moll, K 183

Udo Zimmermann: Gib Licht meinem Amen, pro soprán, tenor a orchestr na text Wolfganga Willascheka
/Památce Sophie a Hanse Schollových/

Gabriele Fontana – soprán /Rakousko/
Lutz – Michael Harder – baryton /NDR/
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu
dir. Udo Zimmermann /NDR/