Zpět na program

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Program

  • Franz Liszt: Die Legende von der Heiligen Elisabeth (Legenda o Svaté Alžbětě) S 2

Interpreti

  • Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
  • Magdaléna Hajóssyová
  • Jaroslav Tvrzský
  • Lubomír Mátl
  • Kühnův dětský sbor
  • Jiří Chvála - sbormistr
  • Karl Anton Rickenbacher

Datum konání

02 / 08 / 2021
Pondělí 03.37

Franz Liszt: Legenda o svaté Alžbětě. Oratorium o dvou dílech pro sóla, smíšený a dětský sbor, orchestr
a varhany na slova Otto Roquetta

Magdaléna Hajóssyová – Alžběta
Bettina Denner-Deckelmann /NDR/ – Žofie
Pál Kovács /MLR/ – lankrabě Ludvík
Jürgen Freier /NDR/ – lankrabě Heřman
Konrad Rupf /NDR/ – císař Bedřich lI.
Wolfgang Hellmich /NDR/ – uherský velmož
Andreas Scheibner /NDR/ – senešal

Jaroslav Tvrzský – varhany
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
dir. Karl Anton Rickenbacher /Švýcarsko/
Pražský filharmonický sbor
sbormistr Lubomír Mátl
Kühnv dětský sbor
sbormistr Jiří Chvála