Zpět na program

Talichovo kvarteto

Program

  • Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 "Americký"
  • Luboš Fišer: Smyčcový kvartet
  • Antonín Dvořák: Smyčcový kvinet č. 3 Es dur op. 97

Interpreti

  • Talichovo kvarteto
  • Jan Pěruška
21 5 1984
Pondělí 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Antonín Dvořák: Smyčový kvartet F dur, op. 96 “Americký”
Luboš Fišer: Smyčcový kvartet /jednovětý/ – první provedení
Antonín Dvořák: Smyčový kvintet Es dur, op. 97

Talichovo kvarteto
/Petr Messiereur – 1. housle, Jan Kvapil – 2. housle, Jan Talich – viola, Evžen Rattay -violoncello/
Spoluúčinkoval Jan Pěruška – viola