Zpět na program

varhanní koncert: Flor Peeters

Program

  • Johann Sebastian Bach: Přijď spasení národů
  • Johann Sebastian Bach: Nuž, radujte se, křesťané
  • Johann Sebastian Bach: Passacaglia a fuga
  • Johann Sebastian Bach: Dva chorály: Když byl Pán Ježíš křižován, Prociť, prociť, lide Páně
  • Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga D dur BWV 532
  • Johann Sebastian Bach: Před Tvůj trůn předstupuji

Interpreti

  • Flor Peeters

Datum konání

21 / 05 / 1950
Neděle 17.00

Místo konání

Kostel sv. Martina