Zpět na program

Večer české soudobé tvorby

Program

 • Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 6 op. 68 (Památce Bohuslava Martinů)
 • Zdeněk Lukáš: Zasadit strom. Cyklus písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové op. 215
 • Jan Hanuš: Hudba věže, žesťový kvintet op. 88
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Luboš Fišer: Sonáta pro klavír č. 7
 • Miloslav Kabeláč: Osudová dramata člověka op. 56

Interpreti

 • František Maxián
 • Karel Berman
 • Nora Grumlíková
 • Miroslav Kejmar
 • Vladimír Vlasák
 • Kvarteto Martinů - smyčcové
 • Pražské žesťové kvinteto
 • Sukův komorní orchestr
 • Petr Škvor
21 5 1990
Pondělí 20.00

Místo konání

Mánesova síň

Večer české soudobé tvorby

Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 6, op. 68 /Památce Bohuslava Martinů/
Zdeněk Lukáš: Zasadit strom. Cyklus písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové,op. 215
Jan Hanuš: Hudba věže pro žesťové kvinteto, op. 88 /Pocta Bohuslavu Martinů/
Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
Luboš Fišer: VII. klavírní sonáta /jednovětá/ – Čs. premiéra

Miroslav Kabeláč: Osudová dramata člověka, op. 88 – sonáta pro trubku, bicí nástroje, klavír a recitaci
Světová premiéra

František Maxián – klavír
Karel Berman – zpěv
Nora Grumlíková – housle
Jaroslav Kolář – klavír
Miroslav Kejmar – trubka
Vladimír Vlasák – bicí nástroje
Radovan Lukavský – recitace
Kvarteto Martinů
/Lubomír Havlák – 1. housle, Libor Kaňka – 2. housle, Jan Jíša – viola, Jitka Vlašánková – violoncello/
Pražské žesťové kvinteto
/Josef Svejkovský, Vladimír Kozderka – trubky, Tomáš Secký – lesní roh, Karel Zelenka – trombon,
Miroslav Kopta – bastrombon/
Sukův komorní orchestr
dir. Petr Škvor