Zpět na program

Widmann & Kožuchin

Koncert se uskuteční bez obecenstva v sále.

Přímý přenos koncertu, stejně jako dvou desítek dalších, můžete bezplatně zhlédnout na našem webu.

Program

  • Robert Schumann: Fantazijní kusy op. 73
  • Jörg Widmann: Fantazie pro sólový klarinet
  • Jörg Widmann: Jedenáct humoresek
  • Carl Maria von Weber: Grand duo concertant op. 48

Interpreti

  • Jörg Widmann - klarinet
  • Denis Kožuchin - klavír

Cena

700
23 5 2021
Neděle 11.00

Místo konání

Sledovat

Koncert se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Rezidenční umělec

Druhý ze tří koncertů rezidenčního umělce 76. ročníku festivalu, německého klarinetisty a skladatele Jörga Widmanna, nás nechá nahlédnout do jeho bohatého hudebního světa. „Program vystoupení s klavíristou Denisem Kožuchinem přinese hudbu Widmannových oblíbených skladatelů Roberta Schumanna a Carla Marii von Webera, současně pak dvě ukázky z jeho vlastní tvorby, které jsou hudbou těchto romantiků přímo ovlivněné,“ říká dramaturg Josef Třeštík.

Jörg Widmann Composer-Clarinettist
Photo: Marco Borggreve

Až na pokraj sil

Titul Fantazijní kusy (Fantasiestücke) je jedním z těch, které měl Robert Schumann (1810–1856) rád, protože ho použil hned v několika dílech. Poetický název podporuje základní romantickou představu, že kreativní vyjádření je výsledkem neomezené fantazie umělce, a konotace s ní spojené navíc ospravedlňují rychlé, často náhlé změny nálad. V trojici skladeb Fantasiestücke op. 73 jsou označeny následovně: Jemně a výrazně (I.) – Živě, lehce (II.) – Rychle a s vnitřním ohněm (III.). Skladby, hrané bez přerušení, se ve výrazu proměňují i uvnitř: první, a moll, počáteční melancholii promění v naději a odhodlání, druhá v A dur je hravá a pozitivní, závěrečná, opět v A dur, náhle vzplane divokou vášní, hraničící s iracionálnem, když Schumann předpisuje „schneller und schneller“ a nemilosrdně žene hráče až na pokraj sil: Vždyť si oddechnou, až se poslední skladba s vítěznou brilancí uzavře…

Jörg Widmann

Fantazie pro sólový klarinet, kterou psal Jörg Widmann sám pro sebe v devatenácti letech, je založena na obvyklé mladistvě romantické euforii, i když s ironickými narážkami na populární klarinetovou dikci v taneční, klezmerové a jazzové hudbě. „Fantazie pro sólo klarinet je moje první skutečná skladba pro nástroj, kterému se jako interpret věnuji. V přehnané virtuozitě a veselém, až ironickém výrazu odráží mé zkušenosti se Stravinského Třemi kusy z roku 1919 a s inovacemi, vnesenými do hudby v klarinetových skladbách Carla Marii von Webera, které nově promýšlím. Je to malá imaginární scéna, která v duchu commedie dell’arte spojuje dialogy různých lidí, kteří se potkali na malém jevišti.“

S odkazem na Roberta Schumanna předznamenává Widmannových Jedenáct humoresek základní náladu cyklu drobných klavírních skladeb, které střídají romantický výraz se současným hudebním jazykem, jak skladatel zdůrazňuje v předmluvě, návodu k interpretaci díla: „Umělec může objevit vlastní specifický výraz pro každou skladbu a nechat ji znít někdy opovržlivě, jindy suše, s nádechem melancholie, ale vždy s humorem a s citem.“ Premiéra Widmannových Humoresek se konala 4. 5. 2008 v newyorské Carnegie Hall, ke klavíru usedl Yefim Bronfman, jemuž jsou věnovány.

Jörg Widmann Composer-Clarinettist
Photo: Marco Borggreve

Dvojkoncert bez orchestru

Grand duo concertant op. 48 (Velké koncertantní duo) vytvořil Carl Maria von Weber (1786–1826) v letech 1815–16 pravděpodobně pro sebe a svého přítele klarinetistu Heinricha Bärmanna, ačkoli se občas píše, že zamýšleným klarinetistou byl Johann Simon Hermstedt.

První věta Allegro con fuoco je v sonátové formě, následuje Andante v c moll a Finále, efektní rondo Es dur. Dvě části skladby, Andante a Rondo, byly v roce 1815 samostatně provedeny v přítomnosti krále Maxmiliána I. Josefa Bavorského v paláci Nymphenburg, z čehož se obecně usuzuje, že Weber komponoval úvodní sonátové Allegro con fuoco až naposled.

Britský hudební kritik John Warrack Weberovo Grand duo concertant vtipně označil za „velký dvojkoncert bez orchestru“, což dokládají vysoce virtuózní party obou nástrojů, všemi směry převyšující dobové nároky na technickou i ryze hudební úroveň interpretů, které dodnes zůstaly prubířským kamenem klarinetistů i pianistů.

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru
Denis Kozukhin 2016
Pianist
Photo: Marco Borggreve

Denis Kožuchin

Rodák z Nižného Novgorodu Denis Kožuchin se těší pověsti jednoho z nejlepších klavíristů své generace. Vítěz proslulé Soutěže královny Alžběty v Bruselu (2010) pravidelně spolupracuje s předními orchestrálními tělesy, jako je Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, London Symphony Orchestra, Staatskapelle Berlin nebo Petrohradská filharmonie. 

Joerg Widmann
Photo: Marco Borggreve

Rezidenční umělec Jörg Widmann

„Je pro mě velikou ctí a potěšením, že mohu být rezidenčním umělcem Pražského jara,“ říká německý klarinetista a skladatel Jörg Widmann. „Práce mě zavedla do téměř každého hudebního centra na světě, nikdy však do Prahy, vytouženého města všech, kteří milují literaturu a hudbu.“ Widmannova rezidence přinese celkem tři koncerty, které představí jeho oblíbené autory, klíčové pro vlastní tvorbu, i ukázky z jeho vlastní hudby.