Zpět na program

Widmann & Schumann Quartett

Koncert se uskuteční bez obecenstva v sále.

Přímý přenos koncertu, stejně jako dvou desítek dalších, můžete bezplatně zhlédnout na našem webu.

Program

  • Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 21 Es dur op. 17 č. 3
  • Jörg Widmann: Jagdquartett
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello A dur KV 581

Interpreti

  • Jörg Widmann - klarinet
  • Schumann Quartett

Cena

700
22 5 2021
Sobota 17.00

Místo konání

Sledovat

Premiéra rezidenčního umělce

První ze tří vystoupení rezidenčního umělce letošního ročníku Pražského jara, německého klarinetisty a skladatele Jörga Widmanna, přinese spojení jeho hudby s díly vídeňských klasiků. „Widmann se ve své tvorbě nechává často inspirovat minulostí,“ říká k programu koncertu dramaturg Josef Třeštík. „Jeho Jagdquartett si půjčuje název z Mozartova Loveckého kvartetu. Skutečnou inspiraci pro tuto spektakulární skladbu, ve které členové skvělého Schumann Quartett nebudou jen hrát, ale při pomyslné štvanici vystupovat také jako herci, nalezneme v hudbě Roberta Schumanna.“ Program vyvrcholí jedním z nejkrásnějších Mozartových děl vůbec, Klarinetovým kvintetem A dur. „Hrát v Praze hudbu jednoho ze ‚světců města‘ je pro mě něco zcela mimořádného,“ dodává sám Widmann.

Jörg Widmann Composer-Clarinettist
Photo: Marco Borggreve
Joseph Haydn

Zátiší na Esterházu, kde Joseph Haydn (1732–1809) prožil pětadvacet let života, bylo jen zdánlivé: ve skutečnosti tam našel evropské hudební centrum s živou výměnou informací i opravdovou tvůrčí laboratoř. Uměnímilovný kníže Miklós Esterházy trávil na svém rodovém sídle většinu roku, avšak všichni jeho zaměstnanci i hudebníci tam žili v odloučení od svých rodin. Pro soustředěnou práci to byly ideální podmínky, jak vzpomíná později Haydn: „Mohl jsem dělat pokusy a pozorovat, co je účinné a co ne, vylepšovat, přidávat, škrtat, zvažovat: Pravda, byl jsem odloučen od světa, avšak nikdo, kromě mne samotného, mě nemohl vyrušovat ani rozčilovat.“ A s humorem dodává: „A proto jsem se nutně musel stát originálním!“ Když komponoval své smyčcové kvartety op. 17, měl k dispozici úžasnou skupinu talentovaných hudebníků, včetně mladého virtuózního houslisty Luigiho Tomasiniho. Tyto smyčcové kvartety jsou podmanivým výrazem, soustředěností a melodickou krásou pomalých vět, bohatstvím invence a rozvinutou čtyřvětou formou už velmi vzdálené světu jeho starších, půvabně odlehčených kvartetů – divertiment, na která upomínají jen tanečními větami, jako je tomu u třetí části volného cyklu opusu 17, Smyčcového kvartetu č. 21 v tónině Es dur.

Jagdquartett, smyčcový kvartet v jednověté formě „zlého scherza“ s vtipně uplatněnou hereckou akcí odkazuje k Mozartovu „Loveckému kvartetu“ KV 458 pouze názvem. Otevře ho „akční výzva k lovu“ následovaná tématem v tečkovaném rytmu, které si Jörg Widmann (*1973) vypůjčil z Finále Schumannova klavírního cyklu Papillons op. 2. Nápadně připomíná incipit české lidové písně „Když jsem já chodíval přes ty lesy“, avšak idyla se nekoná. Widmannova hudba se rozvíjí do podoby divoké hry věrně napodobující sociální vzorce lidského chování, ve které se lovec stává pronásledovaným a nakonec kořistí ztotožněnou s violoncellem, proti němuž se zbylé nástroje smyčcového kvarteta spiknou. Živě dravý charakter hudby plné drsného vtipu a neustálého přehánění už jen velmi nesnadno skrývá vážný podtext, který do ní stále výrazněji proniká, než se hra v závěrečné herecké akci zvrhne, z fragmentů Schumannova tématu zbydou jen ohlodané kosti a poslední výkřik dobíjené kořisti. Lovecký kvartet vznikl v roce 2003, Jörg Widmann ho věnoval souboru Arditti Quartet.

Joerg Widmann
Photo: Marco Borggreve

Jen málo skladeb komorní hudby, snad jen s výjimkou Brahmse, vyvolává tak působivě nostalgickou náladu jako Klarinetový kvintet A dur KV 581 Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Romantické prvky předjímající budoucnost jsou v jeho hudbě patrné už dříve, avšak jen zřídka vystoupily na povrch tak přirozeně v nepřerušované délce souvislých linií a v harmonickém napětí durové a mollové tóniny. Mozart napsal Kvintet A dur na konci září roku 1789 pro přítele klarinetistu Antona Stadlera (1753–1812), který v roce 1791 hrál při premiéře korunovační opery La clemenza di Tito, kde mu skladatel napsal několik krátkých sól. Obdivoval jeho umění a vytvořil pro něho a věnoval mu dvě svá nesmrtelná díla: Klarinetový kvintet KV581 a Klarinetový koncert KV 622, obě v základní tónině A dur. Zdá se, že je zamýšlel pro basetový roh, altový klarinet s rozšířeným nízkým rejstříkem, na který pravděpodobně hrál Stadler při premiéře kvintetu v prosinci roku 1789. V klarinetovém kvintetu slyšíme, řečeno slovy romantiků, hudbu Mozartova srdce, krásnou, svůdnou a hluboce oduševnělou.

Schumann Quartett 111

Oheň a energie

„Oheň a energie. Schumann Quartett hraje neuvěřitelně dobře“, napsal kritik Süddeutsche Zeitung Harald Eggebrecht. Mezi vrcholy předchozí sezóny Schumann Quartett patřilo završení spolupráce se Společností komorní hudby Lincolnova Centra v New Yorku, kterou v rámci prestižního The Bowers Program kvarteto zahájilo v prosinci roku 2016. Kromě toho soubor podnikl dvě turné po Spojených státech, vystoupil na festivalech v Německu, Švýcarsku, Francii a Nizozemsku a koncertoval v Londýně, Mnichově, Hamburku, Madridu a Berlíně.

Joerg Widmann
Photo: Marco Borggreve

Rezidenční umělec Jörg Widmann

„Je pro mě velikou ctí a potěšením, že mohu být rezidenčním umělcem Pražského jara,“ říká německý klarinetista a skladatel Jörg Widmann. „Práce mě zavedla do téměř každého hudebního centra na světě, nikdy však do Prahy, vytouženého města všech, kteří milují literaturu a hudbu.“ Widmannova rezidence přinese celkem tři koncerty, které představí jeho oblíbené autory, klíčové pro vlastní tvorbu, i ukázky z jeho vlastní hudby.

Koncert se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

–––

Společné vystoupení Jörga Widmanna a Schumann Quartett je součástí projektu iniciovaného Mozartfest Würzburg, nejstarším mozartovským festivalem v Německu, který v roce 2021 oslaví 100 let. Součástí společného turné umělců je vystoupení v Praze a dalších čtyřech evropských městech, která hrála důležitou úlohu v Mozartově životě.