Wiener Streichsextet...
10/05/21 21:38
Zpět na program

Wiener Streichsextett

Program

  • Franz Schubert: Ouvertura pro smyčce c moll D 8
  • Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvintet č. 2 C dur op. 29
  • Erich Wolfgang Korngold: Smyčcový sextet D dur op. 10

Interpreti

  • Wiener Streichsextet

Datum konání

10 / 05 / 2021
Pondělí 21.38

Franz Schubert: Předehra pro smyčce c moll, D 8
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvintet č. 2 C dur, op. 29
Erich Wolfgang Korngold: Smyčcový sextet D dur, op. 10

Wiener Streichsextett
Erich Höbart, Peter Matzka – housle
Thomas Riebl, Siegfried Führlinger – viola
Rudolf Leopold, Susanne Ehn – violoncello