Zpět na program

XVIII. koncert v Loretě

Program

 • :
 • Adam Václav Michna z Otradovic: Budiž zdráva panno čistá pro smíšený sbor a varhany
 • Bohuslav Matěj Černohorský: Vesperae minus solenne: Žalm 112
 • Česlav Vaňura: Intonuit de coelo pro sólový bas, smíšený sbor, orchestr a varhany
 • František Václav Míča: Pojď duše, pro mezzosoprán, orchestr a varhany
 • František Václav Míča: Aria de venerabili, duetto s průvodem orchestru a varhan
 • Šimon Brixi: Magnificat
 • František Xaver Brixi: Snětí s kříže: árie z oratoria
 • Mikuláš Wentzely: Salve regina, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
 • Jiří Antonín Benda: Mariánská kantáta pro sólový soprán, orchestr a varhany
 • Jan Václav Stamic: Loretánské litanie pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany

Interpreti

 • Drahomíra Tikalová
 • Růžena Hořáková
 • Vlasta Zahálková
 • Rudolf Petrák
 • Dr Jan Flajšhans
 • Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
 • Český pěvecký sbor
 • Jan Kühn
 • Josef Kuchynka
 • Dr Ladislav Vachulka

Datum konání

25 / 05 / 1947
Neděle 17.00

Místo konání

kostel Nanebevzetí Páně (Loreta)