Zpět na program

XVIII. koncert v Loretě

Program

 • :
 • Adam Václav Michna z Otradovic: Budiž zdráva panno čistá pro smíšený sbor a varhany
 • Bohuslav Matěj Černohorský: Vesperae minus solenne: Žalm 112
 • Česlav Vaňura: Intonuit de coelo pro sólový bas, smíšený sbor, orchestr a varhany
 • František Antonín Míča: Pojď duše, pro mezzosoprán, orchestr a varhany
 • František Antonín Míča: Aria de venerabili, duetto s průvodem orchestru a varhan
 • Šimon Brixi: Magnificat
 • František Xaver Brixi: Snětí s kříže: árie z oratoria
 • Mikuláš Wentzely: Salve regina, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
 • Jiří Antonín Benda: Mariánská kantáta pro sólový soprán, orchestr a varhany
 • Jan Václav Stamic: Loretánské litanie pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany

Interpreti

 • Drahomíra Tikalová
 • Růžena Hořáková
 • Vlasta Zahálková
 • Rudolf Petrák
 • Dr Jan Flajšhans
 • Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
 • Český pěvecký sbor
 • Jan Kühn
 • Josef Kuchynka
 • Dr Ladislav Vachulka
25 5 1947
Neděle 17.00

Místo konání

kostel Nanebevzetí Páně (Loreta)

XVIII. koncert v Loretě
Česká hudba duchovní z XVI. – XVIII. století

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Qui confidunt, smíšený sbor a capella
Adam Michna z Otradovic: Budiž zdráva panno čistá, smíšený sbor a varhany
Bohuslav Matěj Černohorský: Žalm 112 z Malých nešpor pro solový alt, orchestr a varhany
Česlav Vaňura: Intonuit de coelo sólový bas, smíšený sbor, orchestr a varhany
František Václav Míča: Pojď duše, pro sólový mezzosoprán s prův. orchestru a varhan
Aria de venerabili, duetto s průvodem orchestru a varhan
Šimon Brixi: Závěr Magnificat, smíšený sbor, orchestr a varhany
František Xaver Brixi: Arie z oratoria “Snětí s kříže”, pro sólový tenor, orchestr a varhany
Mikuláš Wentzeli: Salve regina, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
Jiří Antonín Benda: Arie z Mariánské kantáty pro sólový soprán, orchestr a varhany
Jan Václav Stamic: Loretánské litanie pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany

zpěv: Drahomíra Tikalová, Růžena Hořáková, Vlasta Zahálková, Rudolf Petrák, Dr Jan Flajšhans
Symfonický orchestr FOK
Český pěvecký sbor – sbormistr Jan Kühn
zvonková hra a varhany: Josef Kuchynka
varhany: Dr. Ladislav Vachulka
dir. Dr. Václav Smetáček