Nejen hudba, ale i výtvarné umění

Pražské jaro představuje Art Salon a díla současných českých výtvarníků na téma Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast

Letošní ročník Pražského jara představil novinky ve svém doprovodném programu, jednou z nich je i projekt Pražské jaro Art Salon, který je zaměřený na výtvarné umění. Zástupci festivalu a kurátoři Jan Kudrna a Milan Dospěl oslovili šest českých současných výtvarných umělců, kteří vytvořili díla inspirovaná cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, od jehož narození uplynulo v letošním roce 200 let. Návštěvníci festivalu je uvidí na koncertech v pražském Obecním domě a Rudolfinu od 12. května do 3. června. Unikátní kolekce bude vydražena v rámci 91. aukce Galerie KODL 26. 5. v Paláci Žofín a na Artslimit.com, výtěžek bude věnován ve prospěch festivalu na jeho další rozvoj. 

Milan Grygar, Petr Nikl, Ivan Pinkava, Jakub Roztočil, Ira Svobodová a Daniel Vlček. Šest předních českých výtvarných autorů představující různé techniky, média i generace. Inspirace pro vznik jejich nových děl ale byla jedna – cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. „Tímto erbovním dílem je Pražské jaro každoročně 12. května slavnostně zahájeno a při té příležitosti proběhne i vernisáž výstavy Pražské jaro Art Salon. Díla budou vystavena na festivalových koncertech v Rudolfinu a Obecním domě a na konci května vydražena v Galerii KODL, která je partnerem projektu. Výtěžek této benefiční aukce bude věnován ve prospěch festivalu Pražské jaro na jeho další rozvoj. Věříme, že tímto vzniká unikátní doprovodný výtvarný program našeho festivalu a stane se z něj každoroční tradice.” dodává k výstavě Pavel Trojan, ředitel Pražského jara. Ten přizval ke spolupráci dva kurátory – Jana Kudrnu a Milana Dospěla – a nově se tak v programu festivalu propojuje hudba a výtvarné umění. Návštěvníci festivalových koncertů tak budou moci zhlédnout unikátní kolekci děl předních českých výtvarníků, kteří se nechali inspirovat tématem Má vlast.  

V díle Milana Grygara je zvuk zcela zásadním elementem. Již od poloviny 90.let pracuje na svém cyklu Antifony, a právě z něj vybral jeden obraz pro Art Salon. Antifona je hudební forma odvíjející se od liturgického verše. Umožňuje vyjádřit vztah dvou zvukových prvků střetávajících se v jednom prostoru a čase, většinou radikálně kontrastních, ale přitom jistým způsobem vzájemně si vyhovujících. Na podstatě vizuálního kontrastu a zvukové artikulace je také založen obraz, který bude k vidění. V této souvislosti můžeme připomenout koncert Pražského jara v roce 2011, kde byly provedeny Grygarovy grafické partitury. Petr Nikl vytvořil dílo s názvem Moje má vlast a do prostoru obrazu, který si rozdělil na šest segmentů, nanášel inkoust a tuš o šesti barvách. Ty následně po plátně roznášeli mechanizovaní broučci a vytvořili tak finální podobu díla. Ivan Pinkava představí fotografii My Fatherland, v níž reflektuje svůj vztah k „Mé vlasti“ jako symbolu, který podrobuje vlastnímu zkoumání. Ve fotografii rozehrává nevyřčený příběh, který v náznacích komentuje osobní vztah či nazírání na podstatu sebe sama, své vlasti a existence obecně. Jakub Roztočil ve svém obraze No.78 poprvé pracuje s barevným spektrem šesti výchozích barev, což je počet symfonických básní Mé vlasti. Za použití vlastnoručně sestaveného vizualizačního generativního štětce ve svém díle obsahuje malbu – a zároveň objekt a zvukový záznam – který přechází do autonomního díla. Výtvarnice Ira Svobodová se nechala inspirovat její nejoblíbenější básní ze zmíněného cyklu. Obraz Šárka, jehož hlavním motivem je dynamicky tvarovaná růžová stuha, vychází z dynamiky partitur i příběhu básně, který je, dle autorčiných slov, plný zrady, lásky a napětí. Daniel Vlček je ve své tvorbě neodmyslitelně propojen s hudebním světem. V minulosti se etabloval jako výrazný představitel hudební a performativní scény, nyní se stále více profiluje jako malíř a konceptuální umělec pracující s vizuálním zachycením zvuku. Pro Pražské jaro vytvořil obraz s názvem Spherical Event III, inspirovaný motivem Z českých luhů a hájů.  

Těchto šest děl bude k vidění v rámci koncertů v Rudolfinu a Obecním domě v průběhu celého letošního festivalu Pražské jaro. 26. května pak proběhne aukce Galerie KODL v Paláci Žofín a na Artslimit.com, v rámci které budou díla vydražena. „Máme radost a zároveň si nesmírně si vážíme toho, že se můžeme podílet na tomto úžasném projektu. Od začátku jsem věřil, že se pod vedením dvojice zkušených kurátorů dočkáme špičkové tvorby vynikajících umělců. Sběratelé se mají na co těšit.” říká Martin Kodl, majitel Galerie KODL. Na závěrečném koncertu Pražského jara v Obecním domě 3. června bude slavnostně vyhlášen výsledek aukce a výtěžek bude využit na další rozvoj festivalu.  

Pražské jaro Art Salon zakládá tímto projektem novou tradici výtvarného doprovodného programu festivalu. Také proto k němu vznikla grafika nezávislá na festivalovém vizuálu, jejíhož zpracování se ujalo studio Dynamo Design. I tím se potvrzuje výjimečná pozice Art Salonu mezi festivalovými doprovodnými akcemi.