Nová Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové

SOUTĚŽ PRAŽSKÉ JARO NOVĚ UDĚLÍ SPECIÁLNÍ CENU VIKTORA KALABISE A ZUZANY RŮŽIČKOVÉ PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO LAUREÁTA

 

V nadcházejících ročnících Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro bude nejúspěšnějšímu účastníkovi dané kategorie udělována nová Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. Smyslem ceny je podpora mladých umělců, jejich zapojování do koncertního života a zachování odkazu cembalistky prof. Zuzany Růžičkové a jejího manžela, skladatele Viktora Kalabise. Jako první bude oceněn vítěz klarinetové soutěže v květnu 2020.

 

„To, že bude v rámci Soutěže Pražské jaro připomenut umělecký odkaz této dvojice jedinečných osobností, je pro Pražské jaro velkou ctí a radostí,“ říká ředitel festivalu Roman Bělor. „Vedle řady festivalových provedení děl Viktora Kalabise je třeba připomenout, že se prof. Zuzana Růžičková představila na Pražském jaru v nesčetných uměleckých kreacích a patří tak k historicky nejčastěji vystupujícím protagonistům festivalu. Její zásluhy ovšem tkví rovněž v její aktivní péči o podobu festivalu a zejména jeho soutěž, jejíž moderní podobu spoluvytvářela dlouhou řadu let jako čelná představitelka Stálé soutěžní komise i jako členka a předsedkyně soutěžních porot. Její jméno tak zůstává pro Pražské jaro měřítkem uměleckého mistrovství i lidských hodnot.“

 Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové pro nejúspěšnějšího laureáta bude v roce 2020 udělena vítězi klarinetové soutěže. Každoroční cena je v celkové výši 10 000 amerických dolarů, ze kterých dostane laureát 1 500 dolarů, další část do výše 8 500 dolarů bude určena na podporu uvádění děl Viktora Kalabise. O příspěvek z těchto prostředků mohou do vyčerpání zažádat pořadatelé koncertů, kteří na program zařadí aktuálního laureáta ceny a zároveň některé zásadní dílo Viktora Kalabise doporučené Nadačním fondem Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové.

„Jedinečnost ceny spočívá v jejím rozdělení na dvě složky, které jsou zaměřené jak na finanční ocenění samotného laureáta, tak i na podporu jeho umělecké kariéry,“ dodává Aleš Březina, předseda správní rady Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, jenž cenu udílí společně s Viktor Kalabis and Zuzana Růžičková Foundation Washington. Tu založili američtí přátelé prof. Z. Růžičkové a V. Kalabise, jejichž cílem je propagovat a finančně podporovat hudbu a životní dílo manželů Kalabisových.

Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové založili sami manželé v roce 2000. V současné době podporuje nahrávací projekty, koncertní pořadatele a umělce, kteří připomínají umělecký odkaz Z. Růžičkové a V. Kalabise. Každoročně pořádá vzpomínkový koncert na prof. Zuzanu Růžičkovou a v minulém roce se podílel i na vydání knihy jejích vzpomínek „Sto zázraků“ od Wendy Holdenové. Od roku 2018 také začal udělovat na HAMU Cenu Nadačního fondu, jejímž laureátem za rok 2019 je houslista Jan Mráček.

72. ročník mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se bude konat od 7. do 15. května. I. kolo oboru klarinet se uskuteční ve dnech 9. a 10. května v Národním domě na Vinohradech, II. kolo pak 12. května v Sále Martinů HAMU. Finále se uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina 14. května od 18hod za doprovodu PKF – Prague Philharmonia pod vedením Chuheie Iwasakiho. Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové bude předána spolu s hlavními cenami 15. května v 11hod v Brožíkově síni Staroměstské radnice.