O nás

Organizační struktura

Pavel Trojan

ředitel Pražského jara, o. p. s.

Postavení Pražského jara jako nejvýznamnější české kulturní události je výsledkem tradice umělecké a programové náročnosti a pravé světovosti dané festivalu do vínku v roce 1946 jeho mladými zakladateli. Ta je neustále rozvíjena k obrazu moderního a progresivního festivalu kráčejícího rozhodným krokem 21. stoletím. V éře tekuté modernity dnešní společnosti, v éře elektronických médií, internetu, sociálních sítí a nových technologií dbáme o osvědčené nadčasové hodnoty hudební kultury a zprostředkováváme je moderními způsoby. Zároveň reagujeme na nové trendy, vytváříme prostor pro mladé umělce a nová díla a hledáme styčné body s jinými hudebními žánry a uměleckými obory. V souladu s těmito cíli směřujeme mediální prezentaci i marketing, které musí obstát v náročném prostředí nových médií a na pestrém trhu kultury, zábavy a dlouhé řady aktivit volného času.

Správní rada

MARTIN BAXA

Předseda správní rady Pražského jara, o.p.s.

Ministr kultury České republiky

BOHUSLAV SVOBODA

Primátor hl. m. Prahy

ROMAN BĚLOR

Člen Poslanecké sněmovny České republiky, místopředseda Podvýboru pro kulturu PSP ČR

JAN BONDY

Odbor veřejné diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

FRANTIŠEK DOSTÁLEK

Spoluzakladatel české pobočky KPMG a bývalý výkonný ředitel pro střední a východní Evropu, předseda a člen auditních výborů v českých dceřiných společnostech skupin Vienna Insurance Group a Allianz, předseda dozorčí rady Sirius investiční společnost a.s.

MICHAL FRANKL

Ředitel divize Strategie a podpora podnikání, člen představenstva CETIN a.s.

JIŘÍ HLAVÁČ

Předseda Asociace hudebních umělců a vědců

MARTIN CHALUPSKÝ

Ředitel komunikace a tiskový mluvčí innogy Česká republika a.s.

HELENA KOENIGSMARKOVÁ

Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

IVAN KUSNJER

Sólista Opery Národního divadla

MIROSLAV LUKEŠ

CMO, J&T Banka

MILAN NĚMEČEK

Vrchní ředitel Sekce živého umění, Ministerstvo kultury ČR

Umělecká rada

TOMÁŠ HANUS

JAKUB HRŮŠA

MARKO IVANOVIĆ

IVO KAHÁNEK

MICHAL KAŇKA

JANA SEMERÁDOVÁ

MIROSLAV SRNKA

CLEMENS HELLSBERG

ADAM PLACHETKA

Dozorčí rada

RICHARD HINDLS

Předseda dozorčí rady Pražského jaro, o.p.s.

Profesor katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

LADISLAV CHVÁTAL

Ředitel řízení strategických projektů a člen dozorčí rady PPF, a.s.

INGEBORG RADOK ŽÁDNÁ

Rektorka Akademie múzických umění v Praze

Stálá soutěžní komise

MICHAL KAŇKA

Předseda stálé soutěžní komise

VLADISLAV BOROVKA

JIŘÍ GEMROT

MARTIN KASÍK

EVA VELICKÁ

Kontakt

Pražské jaro, o.p.s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1

IČ: 25773194
DIČ: CZ25773194

Tel:  +420 257 312 547

Bankovní spojení

Korunový účet (CZK)
77 55 55 22 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 1008 000 000 000 0 77 55 55 22
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Účet v EUR
36 333 72 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 6408 000 000 000 00 36 333 72
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Účet v GBP

68 130 02 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0681 3002
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX