Roman Bělor

Ředitel Pražské jaro o.p.s.

Postavení Pražského jara jako nejvýznamnější české kulturní události je výsledkem tradice umělecké a programové náročnosti a pravé světovosti dané festivalu do vínku v roce 1946 jeho mladými zakladateli. Ta je neustále rozvíjena k obrazu moderního a progresivního festivalu kráčejícího rozhodným krokem 21. stoletím. V éře tekuté modernity dnešní společnosti, v éře elektronických médií, internetu, sociálních sítí a nových technologií dbáme o osvědčené nadčasové hodnoty hudební kultury a zprostředkováváme je moderními způsoby. Zároveň reagujeme na nové trendy, vytváříme prostor pro mladé umělce a nová díla a hledáme styčné body s jinými hudebními žánry a uměleckými obory. V souladu s těmito cíli směřujeme mediální prezentaci i marketing, které musí obstát v náročném prostředí nových médií a na pestrém trhu kultury, zábavy a dlouhé řady aktivit volného času.

Správní rada

předsedkyně správní rady
člen opery Národního divadla
Ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea
náměstkyně pro řízení sekce živého umění, Ministerstvo kultury
Předseda Asociace hudebních umělců a vědců
ředitel komunikace a tiskový mluvčí innogy Česká republika a.s.
Ředitel regulace, PR, bezpečnost, člen představenstva Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ředitel DILIA
generální ředitel Mastercard Česká republika, Slovensko, Rakousko

Umělecká rada

Dozorčí rada

generální ředitel Subterra a.s.
předseda dozorčí rady Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stálá soutěžní komise

Kontakt

Pražské jaro, o.p.s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1

IČ: 25773194
DIČ: CZ25773194

Tel:  +420 257 312 547

Bankovní spojení

Korunový účet (CZK)
77 55 55 22 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 1008 000 000 000 0 77 55 55 22
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Účet v EUR
36 333 72 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ 6408 000 000 000 00 36 333 72
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX

Účet v GBP

68 130 02 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0681 3002
BIC/SWIFT: SWIFT: GIBACZPX