Allianz

Společnost Allianz se stala hrdým partnerem festivalu Pražské jaro v roce 2024. V tomto roce ponese titul Partnera koncertu, konkrétně pak koncertu, který se koná 20. května 2024 v Obecním domě. Vystoupí Filarmonica della Scala s dirigentskou legendou, Richardem Chaillym.