Albert Pek – Řehoři na Poděbradsku, lidová žákovská hra s průvodem klavíru, piccoly a bubínku