Alexander Zemlinsky – Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 4