Alois Hába – Šest písní pro dětský sbor s doprovodem flétny