anonym – Šamotulský kancionál Jana Blahoslava – Noci milá, pročs tak dlúhá