Anthony Holborne – Suita alžbětinských tanců pro žesťový kvintet