Anthony Holborne – Suita alžbětinských tanců (upr. Anthony Baines)