Antonín Dvořák – Klavírní kvintet č. 1 A dur op. 5