Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet č. 11 C dur op. 61