Antonín Dvořák – Smyčový kvartet Es dur “Slovanský” č. 10 op. 51