Antonín Tučapský – Komenský, kantáta o pěti větách pro mužský sbor