Antonio Vivaldi – Koncert pro flétnu, hoboj, violu, violoncello a cembalo F dur