Antonio Vivaldi – Koncert pro sólové housle, smyčce a cembalo č. 11 D dur