Antonio Vivaldi – Triová sonáta pro dvoje housle a continuo d moll RV 63 “La Follia”