Arnold Schönberg – Kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot op. 26