Arnold Schönberg – Šest malých klavírních kusů op. 19