Arnold Schönberg – Šťastná ruka. Hudební drama pro sbor, barytonové sólo a orchestr op. 18