Arthur Foote – Tři skladby pro varhany op. 29: Slavnostní pochod č. 1