Bedřich Antonín Wiedermann – Chorálové předehry Anděl Gabriel a Ó hlavo, plná trýzně