Bedřich Smetana – Moteta pro smíšený sbor, varhany, smyčcový orchestr a dva lesní rohy