Boleslav Vomáčka – Jaro jede, cyklus pěti jednohlasých písní sborových pro mládež na slova Ant. Jaroše op. 42