Boleslav Vomáčka – Z temna, pět mužských sborů op. 8