César Franck – Mše A dur pro tříhlasý smíšený sbor, tři sólové hlasy, varhany, harfu a violoncello op. 12