Charles Tournemire – L’Orgue mystique: č. 35 Hudba k svátku Nanebevzetí Panny Marie