Dmitrij Šostakovič – 24 preludií a fug op. 87: Preludium a fuga č. 24 d moll