Dmitrij Šostakovič – Slavnostní předehra A dur op. 96