Emil František Burian – Smyčcový kvartet č. 3 op. 88