Emil František Burian – Smyčcový kvartet č. 4 op. 95