Eric Whitacre – Průtrž mračen pro smíšený sbor, bicí nástroje a klavír