Eugen Suchoň – Aká si mi krásná, pro sbor smíšený sbor