Filip Kutev – Symfonie č. 1, věnovaná Demokratické mládeži Jiřího Dimitrova