František Pícha – Na našom trávníčku, píseň pro sbor