Franz Liszt – Danse macabre, úprava symfonické básně C. Saint-Saënsa pro klavír a orchestr S 555