Franz Liszt – Tři písně na slova Johanna Wolfganga Goetheho